Opdrachtgevers Bureau Bert de Groot

 • Stichting Europees Verpleegkundig Congres
 • Stichting Publicaties voor Verpleegkundigen en Verzorgenden
 • ETZ Tilburg
 • Amphia Ziekenhuis, Breda
 • Avans+
 • Stichting Week Chronisch Zieken
 • Hogeschool Utrecht, opleiding MANP
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 • Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde
 • Stichting Erbij, Coalitie tegen de Eenzaamheid
 • Verplegingswetenschap, Universiteit Utrecht
 • ZonMw, Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
 • Mezzo, landelijke vereniging van mantelzorgers en vrijwilligerszorg
 • Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg
 • Movisie, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
 • Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • Hogeschool Rotterdam, kenniskring transities in de zorg
 • Academie voor Gezondheidszorg, samenwerkingsverband van UMCU, UU en Hogeschool Utrecht
 • Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid
 • Cultuurnetwerk Nederland, expertisecentrum voor cultuureducatie
 • Nationaal Museum Verpleging en Verzorging (Florence Nightingale Instituut)
 • Nationaal Huidfonds